วี-ซอยได้รับรางวัล ”ชีวจิต ​Awards2019”

วี-ซอยได้รับรางวัล ”ชีวจิต ​Awards2019” ในหมวด Guru’s Pick ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาเป็นผู้ตัดสินรางวัล
โดยน้ำนมถั่วเหลืองวีซอย ไฮแคลเซียม ได้รับรางวัลในกลุ่มสินค้าหมวด Natural Drink ซึ่งคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบชีวจิต
งานมอบรางวัลจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

TAG:

เนื้อหา ณ วันที่ Feb 13 2020